Herbarium

herbarij herbárij  -a m (á) s podatki opremljena zbirka stisnjenih in posušenih rastlin za študijske namene: vložiti cvetlico v herbarij; šolska botanična zbirka ima bogat herbarij[1]
“Herbarij je zbirka posušenih rastlin ali delov rastlin, ki so prilepljene na list papirja. Vsaka rastlina v herbariju mora biti označena z imenom rastline, zapisom, kdo jo je nabral ter kdaj in kje je bila nabrana.”[2]
“The shedding of your uterine lining (your endometrium) will typically have a varying flow volume that gradually, or suddenly, increases. Menstrual bleeding also varies in duration, color (from old or new blood), and texture. Period blood texture varies as a result of shedding endometrial tissue that can come out as blood clots.
Period blood clots are a common feature of menstrual blood — they can appear like clumps, chunks, and/or a jelly-like consistency and can vary in size and number.
An average period sheds about 2 to 3 tablespoons (35 to 40 milliliters) of blood and tissue. Noticing clots or clumps, especially on the heaviest days, is normal.[3]
Delo ni dramatično, prej intimno, morda celo preveč nedolžno. Nagovarja, opominja gledalca na nerazumen družbeni strah, celo odpor do podobe menstrualne krvi.
 
 
[1]SSKJ ZRC SAZU, Herbarij, (Datum dostopanja: 16. januar 2018, URL: http://bos.zrc-sazu.si/cgi/neva.exe?name=ssbsj&tch=14&expression=zs%3D19371)
[2]Jasna Milinković, Herbarij: Izdelajte si knjigo rastlin (Datum dostopanja: 16. januar 2018, URL: https://govori.se/zanimivosti/herbarij-izdelajte-si-knjigo-rastlin/)
[3]Claire McWeeney, Blood clots during your period: What are they? (Datum dostopanja: 16. januar 2018, URL: https://medium.com/clued-in/blood-clots-during-your-period-what-are-they-8d96e49cac5b)

 

Year of production: 2017/18